Montag, 22. März 2021

De "Onvrijheid" is een meester uit Amerika


De "Onvrijheid" is een meester uit Amerika

door Klaus Kunze

Bron: http://klauskunze.com/blog/2021/01/13/die-unfreiheit-ist-ein-meister-aus-amerika/

 
Alleen aardige Amerikanen

Ik ken persoonlijk alleen maar aardige Amerikanen. Ik ontmoette mijn eersten op het Science Fiction World Congress in Heidelberg in 1970: Rustig, nieuwsgierig, open-minded - gewoon vriendelijke mensen. Zij zijn niet mijn vijanden.

Carl Schmitt heeft het verschil uitgewerkt tussen een individuele vijand (Latijn inimicus) en de potentiële vijand van een menselijke totaliteit (hostis): Enmiteit is de ontkenning van een ander wezen in termen van zijn.[1] Net zoals vuur en water niet tegelijk kunnen bestaan, kan de ene vorm van bestaan niet tegelijk naast de andere bestaan.

De bestaansvorm van de VS is Amerikanisme. Als de blijvende lokroep van de gegoede burgerij belooft zij een risicoloos, apolitiek bestaan[2], het definitieve afscheid van al wat slecht is in de politiek. De gehele Ene Wereld zal een gelukkig tijdperk naderen zodra het veilig is geworden voor de democratie - het einde van de geschiedenis en de ontbinding van alle conflicten in een wereldmaatschappij van zuivere economie.
 

Van de soevereine regen in de economische braadpan

In het nirwana van de zuivere economie lossen sommige machtsverhoudingen op. Maar anderen worden des te meer gesterkt. Nauwelijks ontsnapt aan de feodale ketenen, kwamen de mensen terecht in een massamaatschappij en werden zij onderdanen van autoritaire staten. Deze zijn voorbij, maar met hen de staat als potentiële beschermer van onze vrijheid tegen sociale machten en supermachten:

Wereldwijde ondernemingen doen ons in hun zelfpromotie geloven hoe vrij wij zijn om hun producten te kopen. Zij eisen meer en meer vrijheid, wereldwijde vrijheid, vooral voor zichzelf. Van door de staat gestandaardiseerde onderwerpen worden we economisch gestandaardiseerde uniforme consumenten. Veel mensen, in hun verlangen om te consumeren, vinden dat niet erg. Het zijn tenslotte individualisten en als klant vrij in hun keuze - toch?

Maar wat is de vrijheid van de burger die tot consument is gedenatureerd, zodra een wereldconcern dat hem betaalt zijn Duitse fabriek sluit? Waaruit bestaat het als hij alleen kan kopen wat in de supermarkt op de plank wordt gelegd? Waar bestaat het uit als wereldconcerns als Twitter of Facebook hem buitensluiten? Wat er met Trump is gebeurd, maakt al jaren deel uit van het dagelijks leven van talloze kritische stemmen.

    De hoogtepunten van grote politiek zijn tegelijkertijd de momenten waarop de vijand in concrete duidelijkheid als vijand wordt gezien."[3]
    Carl Schmitt, Het concept van het politieke, p.67.

Wij vermoeden dat wij opnieuw een instelling nodig hebben om de wereldwijde data-octopussen in toom te houden en hen onze libertarische regels op te leggen. Zo'n instelling was ooit onze staat, toen die geacht werd neutraal op te treden boven de krachten van de samenleving. Zij moet opnieuw worden opgeroepen om onze burgerrechten te handhaven. Dat de cafébaas op de hoek ons moet binnenlaten zonder te vragen wat we ervan vinden, dat we het recht krijgen om een pakje boter te kopen zonder dat het grootwinkelbedrijf ons mag buitensluiten omdat onze mening hun niet aanstaat, en dat we net zo vrij zijn om te denken wat we willen op internetplatforms die voor iedereen toegankelijk zijn zonder buitengesloten te worden. Vrijheid van meningsuiting is geen louter particuliere aangelegenheid.


Individualisme op de terugtocht

Als vrije burgers, die wij zijn en willen blijven, voelen wij ons individualisten. Zij waren vroeger verdacht voor elke staatsmacht en zijn dat nu voor de zelfbenoemde beschermers van de deugd uit Silicon Valley. Vandaag de dag vormen zij de facto een monopolie op de opinie: wie iets verkeerds zegt, is het raam uit. Trump heeft dit bitter geleerd. Nu weet iedereen het. Niekisch vermoedde het al in 1929:

    In de ontwikkeling van het concurrentiekapitalisme tot monopoliekapitalisme kondigde zich de verbreiding van het anti-individualisme aan. Men kan nog niet voorzien welke sociale en politieke banden de nieuwe toestand onvermijdelijk aan de mensheid zal opleggen.[4]
    Ernst Niekisch, Gedachten over de Duitse politiek, 1929, p.301 e.v.

Intussen hebben steeds meer mensen het in de gaten. Maar ze zijn grotendeels machteloos. Dushan Wegener erkent de dreigende overname door corporaties, wier bedrijfsideologie de norm wordt voor wat we nog vrijelijk kunnen verspreiden:

    Neem het puritanisme, dat naar "zuiverheid" streeft (en in zijn overijverigheid resultaten kan bereiken die er van buitenaf zeer "onzuiver" uitzien), plus de moderne communicatietechnologie met ultranetwerken, plus een stadium van menselijke ontwikkeling dat in sommige opzichten zulke "doeltreffende" methoden heeft voortgebracht dat zij reeds het tegendeel bereiken van de verklaarde bedoeling (voedsel dat ons ondervoedt; school dat onze kinderen dommer maakt; amusement dat ons doodverveelt; informatie die ons desinformeert; armoedebestrijding die armoede veroorzaakt; tolerantie die intolerantie in de hand werkt; democratie die het volk zijn macht ontneemt, enzovoort) - alle andere ontwikkelingen, of het nu rassenrellen zijn die worden uitgelokt door de zogenaamde "antiracisten", of de "goede" menigte die winkels plundert met ideologische steun van de bedrijven, of, natuurlijk, voorlopig, uiteindelijk, de machtsovername door corporaties en corporatie-achtige staten, wat allemaal "slechts" een gevolg, consequentie en epifenomeen is van de onderliggende "denkschool DNA," een puritanisme dat tegen zichzelf gekeerd is door de moderne technologie en zijn eigen hyper-effectiviteit.
    Dushan Wegener, Andere Geschiedenis, Andere Boeken, 13/13/2021

Amerikanisme betekent voor ons vandaag meer dan ooit dat wij ons zonder weerstand onderwerpen aan de Amerikaanse marktmacht en tegelijkertijd aan hun manier van denken. Deze mentaliteit is, in zijn kern, religie. De economisch succesvollen zijn bijzonder gezegend door God. Europa had schijnbaar zijn meest fanatieke sekten uitgezweet. Ze zijn aan boord gegaan en overheersen nu de VS. Eerst als militairen en daarna als geestelijke wrekers, hebben ze ons al besmet. Een deel van ons politiek establishment is door en door veramerikaniseerd.


Een zekere tegenstrijdigheid tussen het pathos van mensenrechten en vrijheid en het werkelijke gedrag van de VS is door veel cartoonisten opgemerkt. Sommige mensen merken het eerder, anderen pas als er bommen vallen.

Slechts één ding is heilig voor hen: "geld verdienen" een quasi-heilige daad. Niemand mag zich ermee bemoeien: geen staat, geen grenzen. Hun "conservatisme" beperkt zich tot het behoud van de bestaande economische voorwaarden. De hypertrofie van de economie heeft in de VS lange tijd welig getierd, waardoor miljoenen hardwerkende mensen verarmd achterbleven na bedrijfssluitingen en faillissementen van ondernemingen. Terecht of onterecht, Trump was hun hoop. Hij was van plan de tentakels mi de staatswetten af te knippen.

De data-octopussen en geestbewaarders zijn nu in ons midden. "Nou, ze zijn er nu." Wie gaat er iets aan doen?

    Als het amerikanisme wint, zal het de mensheid binnen 150 jaar de das omdoen, en zal de Aarde als een dode Mars in de ruimte blijven rondcirkelen. Als de nieuwe godsdienst wint, zal de mensheid 150 jaar lang in grote ellende leven, en dan komt jaar één weer en begint alles weer van voren af aan.
    Joachim Fernau, Hallelujah, De geschiedenis van de VS, 1977, XXI, p.319.

De variëteiten van onvrijheid

Laten we ons niet laten misleiden door de zwart-wit clichés van onze publieke media en kranten. We hoeven geen partij te kiezen tussen twee varianten van dezelfde onvrijheid als het gaat om de VS. Trump kreeg de voorkeur van fundamentalistische kiezers die in hem de door God gezonden redder zagen van de boze linksen. Voor ons begrip van vrijheid, met name de vrijheid van meningsuiting, zijn zij niet commotiever dan hun linkse tegenhangers. Ze zijn broers in kattenkwaad:

    Sommige Amerikaanse puriteinen zijn tegen abortus (een "zuivere," compromisloze bescherming van het leven), sommigen verzetten zich tegen gevaarlijke invloeden van vreemde culturen, en zelfs de zogenaamd anti-conservatieve, "ontwaakte" "liberalen" zijn in hun hart de hardste van de puriteinen (BTW: en beschouwen hun succes dus ook als een uiting van goddelijke zegen, zodat ze zichzelf moeten dwingen om te slagen), en ze willen de spraak en het denken van mensen veel strenger en binnenkort zelfs draconischer controleren dan Zwingli in Zürich deed (behalve dat hun brandstapels en boekverbrandingen nu net digitaal zijn en dus ook gemakkelijker te verwezenlijken).
    Dushan Wegener, Andere Geschiedenis, Andere Boeken, 13/13/2021

Het is ook democratisch een "onheil" dat ons dreigt te achtervolgen. Wij hebben geleerd alle uitgeoefende macht democratisch te controleren en te koppelen aan de wil van degenen die aan die macht onderworpen zijn. Daar kan geen sprake van zijn met de macht van de internetglobalisten. Niemand controleert hen wanneer zij ons de mond snoeren met hun censuur: niemand in de VS, en zeker niemand hier. Integendeel, onze staat doet ronduit onfatsoenlijke verzoeken aan de bedrijven om onze vrijheid van meningsuiting in te perken en zo onze attitudes te controleren: want als zij dat niet doen, zal de Network Enforcement Act op hen van toepassing zijn.
   
    "Dit, laten we er niet omheen draaien, wordt censuur genoemd. De sociale media verbieden stemmen die niet passen in de politiek correcte kosmos van de tech-oligarchen van Silicon Valley. De Amerikaanse oligarchen domineren nu het politieke discours in Amerika en zeer binnenkort in de rest van de wereld. Zij hoeven aan niemand verantwoording af te leggen en maken van hun sociale media een monopolie van opinie. Links-liberaal Amerika domineert de media, Hollywood, de universiteiten, de top van de grote zakenwereld, en nu ook de sociale media. Donald Trump werd verkozen door de stemlozen van "Midden-Amerika", dat is de helft van de bevolking, maar dit deel van Amerika is nu zijn online stemmen kwijt door de tussenkomst van techbedrijven.

    Als de president van de Verenigde Staten kan worden gemuilkorfd wanneer hij met behulp van 21e-eeuwse technologieën niet meer met zijn achterban kan communiceren, dan kan dat iedereen overkomen".
    Leon de Winter, 13/13/2021, citaat van Thomas Stefan e.a. over Renovatio.

Niemand zal ons komen redden. We moeten naar onszelf kijken. Onze vrijheid van geest is onze eigen zwaarbevochten traditie. De hoeder van onze tradities en onze vrijheid kan alleen een Duitse staat zijn, die ook intellectueel zelfbeschikkend is.

Silicon Valley, van alle plaatsen, kan ons geen moraal leren.[1] Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, 1932.

[2] Definitie van de bourgeois volgens Hegel, vgl. C.Schmitt, 1932, Fn.18.

[3] Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, S.67.

[4] Ernst Niekisch, Gedanken über deutsche Politik, 1929, S.301 f.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen