Dienstag, 14. September 2021

Nieuwe Mensheid: Vaccinatie maakt je vrij!?


Nieuwe Mensheid: Vaccinatie maakt je vrij!?

Helmut Müller
 
De meesters van de wereld zijn iets van plan, maar eerst moeten een paar dingen in orde worden gebracht, waaronder het scheren van schapen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van psychologische oorlogsvoering, waarbij bepaalde sleutelwoorden worden gebruikt door degenen die op de voorgrond treden. Een daarvan: de mensheid - een groot woord, momenteel alomtegenwoordig en reeds inflatoir. Verschillende acteurs spelden het graag op hun eigen borst of bevelen het op zijn minst aan anderen aan. Dit is ook het geval bij de Duitse bondsfilosoof Steinmeier, die de pandemie als een test voor de mensheid beschouwt. Met andere woorden, een steek als een zegel van goedkeuring voor een nieuwe mensheid.

In naam van diezelfde menselijkheid beroept de journalist Heribert Prantl, die tot dusver niet te veel gebruik heeft gemaakt van liefdadigheid, zich zelfs op de kribbe van Bethlehem. Het zal de proef doorstaan. Maar ook Oostenrijkse politici en journalisten voelen zich, op prijzenswaardige uitzonderingen na, verplicht een beroep te doen op de nieuwe menselijkheid. Het is nog een beetje moeilijk om dit onbaatzuchtig in praktijk te brengen. Weten onze vertegenwoordigers van een post-religieus moralisme eigenlijk wel dat ware menselijkheid ook onbaatzuchtigheid en verzaking inhoudt, maar het minst van al ideologische oogkleppen?

Met name bepaalde politici en journalisten mogen zich direct of indirect beroemen, niet op hun intellect maar op hun goedhartigheid, maar die moet uiteindelijk worden afgemeten aan hun algehele houding en hun onbevooroordeelde, onpartijdige houding tegenover alle mensen, in de eerste plaats tegenover hun naaste, en niet in de laatste plaats aan hun eigen zichtbare en meetbare onbaatzuchtige inzet. Natuurlijk vereist het af en toe ook een ongelooflijke hoeveelheid moed. Als voorbeeld in dit verband zie ik een geval beschreven door Viktor Frankl, waar een SS-er uit eigen zak grote sommen geld organiseerde voor medicijnen en ook kleding voor voormalige gevangenen die groot gevaar liepen.

Maar zelfs de anders zo fatsoenlijke mens vergist zich dikwijls als hij zich inbeeldt dat het doel van zijn verklaring of handeling zuiver altruïstisch is en dat hij de mensheid als zodanig liefheeft. Maar zoals zo vaak het geval is, houdt hij daar niet zozeer van, maar veeleer van de goede naam en het voordeel dat daarmee te behalen valt. Maar pas op! Het is niet zo ver van goed-menselijke of berekende bedoelingen om de mensheid te katheteriseren en verder tot kadavergehoorzaamheid, die vandaag, om een actueel voorbeeld aan te halen, blijkbaar wordt verwacht van hen die kritisch staan tegenover vaccinatie en van hen die zich niet willen laten vaccineren.

Laten we het houden op "vaccinatie": vooralsnog stellen de helden van de nieuwe mensheid - de levensbedreigende bijwerkingen* en de mogelijke late effecten negerend - zich tevreden met het "slechts" belasteren, denigreren, bedreigen, etiketteren en enorm onder druk zetten van de niet-gevaccineerden. Maar zo is het begonnen. Vaccinatie maakt vrij? Van steek tot steek?  De druk op de niet-gevaccineerden, die ontoelaatbaar is vanuit het oogpunt van de rechtsstaat en de democratische politiek, maar vooral het in de boeien slaan van de gevaccineerden, is misschien voor één partij winstgevend, maar berust niet op menselijkheid of medische noodzaak, maar eerder op onmenselijke oplegging.

Deze constante druk neemt nu al groteske vormen aan: Zo wil een pauzekluns in de Duitse media degenen die gevaccineerd willen worden van het TV-scherm weren, terwijl de Oostenrijkse minister van Financiën degenen die gevaccineerd willen worden de schuld geeft van het trage economische herstel en een "liberale" NEOS-politicus hen voor gek verklaart. Tenslotte wordt, omwille van de kuddediscipline, een kennelijk dankbare bioloog, die vertrouwd is met het roedelgedrag van honden en wolven, reeds naar het vijandelijke front gehaald. Het pak van de onwilligen is dus de focus van gedragsonderzoek. Uitgenodigde steun voor antifa sympathisanten die flirten met totalitarisme en turquoise "Heimwehr" nostalgici?

De kwestie van de menselijkheid is echter niet alleen atmosferisch verschillend op het gebied van migratie, met name wat betreft de situatie in de Hindu Kush en in het Middellandse-Zeegebied. Maar ook hier geldt wat eerder is gezegd over menselijkheid, maar ik zou daaraan willen toevoegen: het is zeker zo dat dit soms menselijke tragedies zijn, maar het zijn niet de enige in deze wereld. Om elk van hen te rouwen zou onmogelijk zijn, maar in het ideale individuele geval een gevoel van menselijkheid en een bewijs van een goed hart. Maar niet een plicht van deugd!

De dwang tot een dergelijke deugdzaamheid is terreur, en zij die haar uitoefenen zijn deugdzaamheidsterroristen. En het komt dicht in de buurt van deze terreur om degenen die niet onmiddellijk in droefheid verzinken bij de trefwoorden Kaboel of Moria te beschuldigen van een "onmenselijke, onmenselijke houding" - zoals de kennelijk half verblinde Duitse vice-voorzitter van de Bondsdag Claudia Roth het nodig acht. Wat betreft de jacht op mensen die gevaccineerd willen worden en de arrogantie van politieke lakeien, een passend slotcitaat van een mij onbekende auteur: "Wie bent u, o maatschappij, om mij tot iets te dwingen: Welke god heeft u gemaakt, Society, mijn heer?"

*Het Federaal Bureau voor de veiligheid in de gezondheidszorg (BASG) maakt melding van ernstige en gevaarlijke bijwerkingen, en zelfs de fabrikanten waarschuwen voor levensbedreigende bijwerkingen zoals hartspierontsteking, capillair leksyndroom, trombocytopenie en andere. In de ogen van een commentator van de "Presse" lijken dit echter "eerder geringe neveneffecten" te zijn. Een "Bild" wannabe expert wil ook "geen dramatische bijwerkingen" erkennen. Dit is ook geen zaak voor het politieke "establishment"; integendeel, sommige politici werpen zich momenteel op als voorstanders van vaccinatie. Als de massa eindelijk zou begrijpen wie de verantwoordelijken in de politiek, de media, de wetenschap en de geneeskunde tegenwoordig dienen, zouden veel dingen abrupt kunnen worden veranderd in het voordeel van de meerderheid.

Over het onderwerp:


Corona ligt https://youtu.be/c6h0GaskXMA

Sucharid Bhakdi klare taal https://youtu.be/WrUvEnp06TA

Herbert Kickl op Fellner https://youtu.be/wMqvauM4nyg

Afghanistan realiteit https://youtu.be/tyaBx_-4jhg

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen