Waarom ze mannelijkheid aanvallen


Waarom ze mannelijkheid aanvallen

Olivier Probst

Daarom vallen ze al decennia lang de mannelijkheid aan, met een overdreven feminisering... Zij wisten dat met een samenleving van sterke mannen met een minimum aan viriliteit, hun project van een globalistische dictatuur gedoemd was te mislukken, onmogelijk uit te voeren!

Als gevolg van deze ondermijning komen geëmancipeerde postmoderne mannen 2.0 niet eens meer op voor hun eigen kroost en hun vrouw bij bedreiging of misbruik van buitenaf (b.v. het masker op scholen), zij hebben zelfs hun overlevingsinstinct verloren. Het is zeker niet "hij" of een andere Conchita Wurst die zal opstaan tegen de meedogenloze tirannie op de mars...

Tientallen jaren lang hebben zij gezinnen uiteengereten, de fundamentele gezinseenheid van de maatschappij verbrijzeld (wij tellen het aantal echtscheidingen, gebroken gezinnen, opnieuw samengestelde gezinnen niet meer), zij hebben de natuurlijke solidariteit verbroken door een opgeblazen cultus van het ego en een geforceerd individualisme te bevorderen, het sociale weefsel vernietigd, de banden tussen de generaties verbroken om de individuen zo veel mogelijk te isoleren.

Evenzo hebben zij cultuur en onderwijs op scholen gesaboteerd (het Ministerie van Onderwijs is het Ministerie van Onderwijs geworden), zij hebben vertrouwd op beeldschermen, op de volledig digitale school in plaats van op de menselijke kwaliteit van kennisoverdracht. Een perfecte aanpak om de ontmenselijkte maatschappij van morgen voor te bereiden, de weg vrij te maken voor transhumanisme en digitale controle, die nu wordt ingevoerd met QR-codes.

Zij hebben ook identiteiten en voorstellingen gedeconstrueerd met hun waanzinnige gendertheorie en algeheel LGBTisme. Zij hebben de jongere generaties dommer gemaakt door hen te verdrinken in een onophoudelijke stroom van onzin met reality-tv, slopende talkshows, decadente, ongestructureerde en onharmonieuze muziek, verontrustende Amerikaanse Netflix-series, geestdodende spelletjes, alomtegenwoordige pornografie en een cultuur van "Tittytainement". 

De valse emancipatie van de vrouw is bevorderd, zodat beide partijen in het koppel uitgeput raken, verloren gaan en uiteindelijk uiteengerukt worden in een koortsachtig arbeidsleven, zodat zij geleidelijk worden beroofd van de opvoeding van hun eigen kroost, overgenomen en steeds meer gemonopoliseerd door de staat voor een steeds vroegere formattering van de hersenen om ze compatibel te maken met de geest van deze nieuwe wereld. Zoals we kunnen zien, is de staat nu van plan thuisonderwijs te verbieden, onder het valse voorwendsel van separatisme en een grotendeels gefantaseerd islamitisch gevaar dat als een rode lap in het rond wordt gezwaaid (terwijl in de voorgaande decennia een buitensporig immigratiebeleid is gevoerd)...  In werkelijkheid geven ze geen moer om de toestand van vrouwen, en je hoeft maar te kijken hoe de verpleegsters tijdens hun zeer legitieme demonstraties door de politie werden mishandeld, op de grond gegooid en aan de haren getrokken zonder dat de onuitstaanbare Marlène Schiappa zich ook maar een seconde verroerde... Het tegenover elkaar stellen van mannen en vrouwen in een steriele rivaliteit, terwijl zij elkaar aanvullen en het met elkaar kunnen vinden door juist op hun verschillen te vertrouwen om vooruit te komen, kan alleen maar contraproductief zijn... Zeker is dat wij allen slaven zullen zijn, en dat wij volkomen gelijk zullen zijn in uitbuiting, dienstbaarheid en armoede! Terwijl vroeger één loon volstond om het hele huishouden draaiende te houden, zijn nu twee inkomens nauwelijks genoeg om van te leven.

Decennialang hebben zij er ook alles aan gedaan om kleine onafhankelijke bedrijven uit te schakelen door verpletterende belastingen en krankzinnige normen op te leggen om de macht te concentreren en steeds meer te centraliseren in de handen van een paar machtige industriële groepen. Zij denigreerden de boeren ook, in samenhang met de Groene Revolutie, als achterlijke hillbillies. Deze laatsten vormden een bedreiging, omdat zij geworteld en gewapend waren met het beroemde "boerenverstand" en daarom het best in staat waren hun eigen levensonderhoud en de autonomie van de gemeenschap veilig te stellen.

Het geatomiseerde individu, afgesneden van zijn wortels, aan zijn lot overgelaten, wordt totaal afhankelijk gemaakt van het systeem dat hem nu tot slaaf kan maken en zijn wil aan hem kan opleggen, zelfs tot het punt waarop het zijn eigen lichaam belegert en in bezit neemt met deze gedwongen experimentele gen-inentingen.

Intussen hebben zij ons vertrouwd gemaakt met alle digitale hulpmiddelen die nodig zijn voor onze eigen toekomstige onderwerping, te beginnen met de smartphone waaraan iedereen totaal verslaafd is geraakt, alsof het een natuurlijk verlengstuk is van onze hersenen en onze hand. Daarmee wordt vergeten dat het bovenal een formidabel opsporings- en inlichtingeninstrument is. Naast de bewakingscamera's die geleidelijk elke ruimte in onze straten zijn gaan bedekken, en de invoering van gezichtsherkenning en drones, enz., zijn we er ook aan gewend geraakt dat we door de politie worden gevolgd. 

Zij hebben ons er ook aan gewend gemaakt dat wij voortdurend worden beoordeeld en geëvalueerd in alle aspecten van ons leven: controle op de wegen met alomtegenwoordige flitspalen en politie, controles en evaluaties in bedrijven, evaluatie in amusementsshows op TV met zo nodig het uitschakelen van de zwakste schakel, enz. Ook het begrip privacy, dat vroeger heilig was, is volledig losgelaten, het is zelfs uiterst verdacht geworden! Dit werd mogelijk gemaakt door talkshows, waar het intieme leven zonder de minste terughoudendheid op klaarlichte dag werd getoond, en vervolgens door de komst van reality-tv en sociale netwerken. Dit alles maakte het vervolgens mogelijk een permanent sociaal kredietsysteem op te zetten dat gebaseerd is op een digitale identiteit en dat de kleinste handelingen van individuen beoordeelt aan de hand van door de machthebbers opgelegde criteria. 

Dit alles is niet het resultaat van toeval, maar van een langetermijnproject met een grote samenhang en perversiteit, dat in al zijn onderdelen perfect is verwoord, met de wil om de maatschappij in een zeer precieze richting te vormen, te oriënteren en te sturen, onder het mom van pseudo-progressisme en veiligheid voor allen. Alvorens het huidige grote offensief tegen de volkeren te lanceren, was het noodzakelijk hen eerst te verzwakken, om elk reactievermogen te neutraliseren.
"De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen"...

Bron: Facebook/Olivier Probst. 

Kommentare